ارتباط با سازمان
آدرس: اردبیل، خیابان اتوبوسرانی(مالک اشتر) ، ساختمان شماره 2 شهرداری اردبیل طبقه 8،  سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
کد پستی: 5619880025 
تلفن: 33669311
پست الکترونیک: fava@ardabilcity.ir
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
منبع سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۶۲۴