برگزاری جلسه ارائه دموی نرم افزار مدیریت تابلوهای سطح شهر اردبیل

برگزاری جلسه ارائه دموی نرم افزار مدیریت تابلوهای سطح شهر اردبیل
جلسه مذکور با حضور دلاور زارعی رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و محمد علی سید پور نماینده سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری و کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ، در خصوص بررسی دموی نرم افزار مدیریت تابلوهای اصناف و مدیریت بیلبوردهای شهری برگزار گردید .
 

Get_Image

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲
منبع سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۱۴