دومین جلسه هیئت مدیره در خصوص بررسی مسائل مربوط به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اردبیل در سال ۱۴۰۱

دومین جلسه هیئت مدیره در خصوص بررسی مسائل مربوط به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اردبیل در سال ۱۴۰۱
دومین جلسه هیئت مدیره با حضور بهرام شیخلووند معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و رئیس هیئت مدیره سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و یاسر عبازاده عضو هیئت مدیره سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و دلاور زارعی عضو هیئت مدیره و رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار و مسائل مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی و مصوباتی در راستای پیشرفت امور تصویب گردید .
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲
منبع سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۱۲